Четвъртък, 22 Март 2018 11:02

Обява на Район "Централен" за изработен ПУП - ПР на УПИ VІІ - зеленина, кв. 61 по плана на "Старинна градска част", гр. Пловдив

DLE 9.6 DLE   UCOZ  joomla!